Ord og begreper

«Gjett personen»

Å beskrive personer kan være veldig god språktrening. Noen barn har få ord i vokabularet sitt, og strever med å bruke flere ord for å beskrive personer eller gjenstander. Andre barn igjen har større vokabular, og kan bruke mange ord når de forteller eller beskriver noe.

Jeg har laget et nytt spill som heter «Gjett personen». Spillet inneholder brett med personer med ulikt utseende, og her skal man øve på å beskrive personene med så mange ord man klarer, slik at de andre som er med og spiller klarer å gjette hvilken person man beskriver. Her må man for eksempel beskrive om personene er ung eller gammel, jente, gutt, dame eller mann, om håret er rett, krøllete, kort, langt, og hvilken hårfarge, om personen er tykk eller tynn, har liten eller stor nese, er glad eller lei seg, stor eller liten munn, briller eller ikke briller, hva slags type klær personene har og hvilken farge det er på klærne, og andre små detaljer. For eksempel er det flere bilder av ulike babyer, og flere bilder av eldre mennesker, og da er det ikke nok å fortelle at det er en baby, for da klarer ikke de andre å gjette hvilken baby det er. Da må man legge til om det er en gutt eller jente, hvor mye hår babyen har, om den har pynt i håret, om den ligger på ryggen eller sitter eller krabber osv.

Slik spiller man:

* Hver spiller har ett eller flere brett med personer. Bildene av personer legges med bildesiden ned, slik at man ikke ser hvilke personer som er på bildene.

* Den som trekker et bilde skal ikke vise bildet til de andre, men i stedet forsøke å fortelle om personen på bildet, slik at de andre klarer å gjette personen. Den voksne kan være modell og vise at det er om og gjøre å fortelle så mye man kan om personen.

* De andre spillerne forsøker å finne personen som beskrives på ett av brettene. Den som har personen på sitt brett, får legge kortet på brettet sitt.

* Den som først har fylt hele brettet har vunnet.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉

Fonologiske vansker · Minimale par

Minimale par med stemte og ustemte lyder

Jeg har tidligere laget minimale par med dentale og velare lyder, for barn som trenger å øve på riktig uttale av /k/-lyd og /g/-lyd. Nå har jeg laget noen nye minimale par for barn som trenger å øve på å skille mellom stemte og ustemte lyder.

Først litt om stemte og ustemte lyder:

Talelyder kan klassifiseres som enten stemte eller ustemte. Ved stemte lyder så vibrerer stemmebåndene, og ved ustemte lyder vibrerer de ikke. Man kan sjekke det ved å legge fingertuppene på halsen ved adamseplet og kjenne om det vibrerer. Du kan også holde for ørene mens du sier den stemte lyden, da kjenner man det enda tydeligere. Da kan man kjenne at det «durer» i både halsen og hodet. Du kan for eksempel si /v/-lyd og kjenne etter.

Noen barn strever med å bruke stemte og ustemte lyder riktig. Det kan være at barnet sier lyder i ord uten at stemmebåndene vibrerer, selv om de skulle hatt stemme på lydene. Barnet erstatter da de stemte lydene med ustemte lyder, og betydningen i ordene barna uttaler kan da bli feil. For eksempel kan det være at barnet ønsker å si «ball», men i stedet uttaler ordet som /pall/. Eller at barnet mener å si «do», men i stedet sier /to/. Barnet kan si «Jeg må på to» i stedet for «Jeg må på do«.

Noen barn kan også bruke stemte lyder, slik at stemmebåndene vibrerer, mens de egentlig ikke skal det, fordi det endrer lyden i ordene, og ofte blir meningen i ordet endret. For eksempel sier barnet ordet /bakke/ i stedet for «pakke», og barnet kan si «Jeg har fått bakke» i stedet for «Jeg har fått pakke».

Minimale par:

Barn som strever med å uttale ord og språklyder, kan ha fonologiske vansker, det vil si at de strever med å tilegne seg lydsystemet i språket, slik at de ikke klarer å bruke lydene riktig i ord, og det kan gjøre at de uttrykker meningen i ord feil, for eksempel når de mener å si «pakke», men i stedet sier «bakke».

Når barnet strever med dette, kan det ha behov for hjelp til å oppdage hvordan språklyder er organisert, og bli bevisst på hvordan ulike språklyder kan endre meningen i ord. En metode som brukes for å hjelpe barn med dette er minimale par. Minimale par er ordpar som skiller seg fra hverandre ved at kun ett fonem er forskjellig, for eksempel pakke-bakke. Første lyden endrer betydningen i ordet når vi erstatter /b/ med /b/.

Målet med å bruke minimale par er at barnet skal oppfatte og forstå forskjellene mellom lydene, og hvordan forskjellene mellom lydene kan endre meningen i ord. For eksempel at ordet endrer betydning hvis vi sier den stemte lyden /b/ i «bil», enn hvis vi sier den ustemte lyden /p/ i ordet «pil». Den første lyden er viktig for at meningen av det vi ønsker å si skal bli riktig. Å bevisstgjøre barnet på dette er målet med minimale par. Hvis vi bytter ut /b/ med /p/ først i ordet blir det /pil / i stedet for /bil/.

Minimale par kan brukes på ulike måter, her er det bare å bruke fantasien 😉

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉

Fonologisk bevissthet

Rimetrening med ispinnepill

Her kommer et tips til en aktivitet for å øve på å rime. Fonologisk bevissthet handler om at barn skal bli bevisste på språkets form og lydstrukturen i språket. Det er viktig å være oppmerksom på barns ferdigheter i fonologisk bevissthet i førskolealder, siden det kan ha betydning for den første lese- og skriveopplæringen på skolen. Aktiviteter som kan stimulere fonologisk bevissthet kan være:

* å lese bøker med rim og regler

* identifisere lyder i ord, for eksempel at ordet sol starter på /s/.

* identifisere stavelser i ord

* trekke lyder sammen til ord: s – o – l

* leke med lyder, lage rim og tullerim

Her kommer tips til et is-spill der barna skal finne rimpar, det vil si to ord som rimer med hverandre. Barna skal trekke små bilder, og plassere bildene på den isen som har et matchende rimord. Hvis barnet trekker et bilde med ordet «stol», så må han/hun finne isen som har et bilde som rimer på «stol», og så plassere bildet i det tomme feltet på isen, slik at rimparet sol-stol er på samme is.

Isene har jeg laget på pc, og når de lamineres blir de fine og stive, og tåler å bli brukt om igjen og om igjen 😉 På baksiden av bildene har jeg limt baksidekort med bilder av is, slik at bildene kan ligge med bildesiden ned, og uten at barna ser hva som er på bildene de trekker. For noen barn kan det være nyttig at de ser bildene de trekker, og da kan man velge å la bildene ligge med bildesiden opp. Mens andre barn syns det er gøy å trekke de små iskortene uten at man ser hvilket bilde man trekker, og det kan gjøre det mer spennende.

For noen barn kan det være nødvendig å starte med 1-2 rimpar om gangen, og når de mestrer det kan man øke til 3, så til 4, så til 5 osv… Mens andre barn kan fra starten av ha nytte og glede av å ha mange rimpar/is samtidig, da blir det mer utfordrende. Dette kan tilpasses til barnets nivå, og om man bruker aktiviteten med enkeltbarn eller i en større eller mindre gruppe med barn.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉

Uttale

Trening av F-lyd og V-lyd

For en stund siden fikk jeg en mail med spørsmål om hvordan man kunne øve på F-lyd hos barn som strever med dette. Det gjorde at jeg fikk lyst til å dele noen tips om dette her, siden det kanskje er flere barnehager og skoler som opplever barn som strever med F-lyd.

F-lyden er en friksjonslyd, hvor overtennene settes mot underleppa. Tunga skal være i ro. Munnen får da en trang åpning mellom overtennene og underleppa. Det kommer en jevn og rolig lyd ut av munnen. Lyden er ikke stemt, og strupehodet i halsen skal derfor ikke vibrere. Du kan kjenne etter med to fingre på halsen at det ikke skjer. En f-lyd er en ustemt v-lyd.

V-lyden er også en friksjonslyd. Akkurat som ved F-lyd setter vi overtennene mot underleppa når vi sier V-lyd. Tunga skal være i ro. Lufta går sakte ut mellom den trange åpningen mellom overtennene og underleppa. Men i motsetning til F-lyden er V-lyden stemt, og det skal derfor vibrere i strupehodet på halsen når vi sier V-lyd.

Hva som er viktig å tenke på når vi sier friksjonslydene /v/ og /f/ er:

* ikke bite for hardt i underleppa

* ikke bite deg i hele underleppa, men sette overtennene midt oppå leppa.

* være avslappet i nakken og halsen

* kinnene skal ikke være blåst opp.

* passe på at leppene ikke står i bred stilling som til et smil.

Andre tips for å få til F-lyden:

* En munnmotorisk ferdighet som er viktig å kunne for å mestre /v/ og /f/ er leppelukke. Det vil si at barnet må klare å lukke leppene sammen. Dette kan for eksempel øves på ved å bruke en tungespatel som fås kjøpt på apotek. Spatelen plasseres mellom leppene, og det er viktig å sørge for at barnet ikke holder spatelen med tennene, men med leppene. Da får barnet øvd på styrke til å lukke leppene tilstrekkelig sammen, og den muskelen barnet bruker når det holder spatelen med leppene er viktig for å produsere lydene /f/ og /v/. Barn som har åpen munn i hvilestilling vil oftest streve med uttale. Det er vanskelig å snakke med åpen munn, så barnet må mestre å lukke munnen for å produsere mange av språklydene.

* En øvelse kan være å bruke cheerios (frokostblanding) for å styrke det sensoriske ved uttale av /f/-lyden. Det vil si at barnet skal føle hvor i munnen lyden lages. Her kan man legge en cheerios på barnets leppe (husk å fukte leppa først). Så skal barnet «skrape av» cheeriosen med tennene. Når barnet klarer det kan h*n prøve å gjøre samme bevegelse uten cheerios. Mens barnet gjør det sier den voksne «frys», og barnet stopper i stillingen og forsøker å si en /f/-lyd, eller et ord som starter med /f/ mens barnet holder tennene på leppa. Da får barnet øvet på plassering av munn, tenner og leppe ved uttale av lyden. Man bør passe på at barnet har bevegelsen på plass før det øves på å sette på lyd. Men en forutsetning for denne øvelsen er at barnet mestrer leppelukke.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉

Fonologiske vansker

Vi lager is med minimale par

Her kommer tips til en morsom aktivitet som jeg har brukt for å øve på minimale par.

Slik gjør vi:

  • Barnet får en tavle med kjeksen til en kuleis.
  • Den voksne presenterer to iskuler med ord/bilder av minimale par, for eksempel «duer» og «kuer». Den voksne spør om barnet vil ha «duer» eller «kuer», og barnet får den iskulen med orden han/hun sier. Hvis barnet sier «duer», men mener «kuer», så blir det en fin bevisstgjøring for barnet å få med riktig første lyd i ordet, hvis ikke blir meningen i ordet feil.
  • Barnet får flere iskuler etter hvert som han/hun sier ordene riktig. Og til slutt blir det en høy, fargerik is.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉

Munnmotorikk

Talk Tools 2

Jeg må få tipse dere om et veldig nyttig og lærerikt kurs 🙂 I fjor høst var jeg på Talk Tools-kurs i regi av Barnas Språksenter og Line Avers, og denne uka har jeg vært på et nytt Talk Tools-kurs, som er en videreføring av det første. Kurset tar for seg utfordringer som en del barn (og ungdommer) kan ha med munnmotorikk og uttale, og det gis en grundig innføring i hvilke teknikker og metoder som kan brukes for å redusere sikling, og forbedre barnas ferdigheter med spising og uttale.

Metoden Oral Placement Therapy fokuserer på hvilke motoriske bevegelser vi trenger når vi spiser og snakker, og man jobber med de motoriske bevegelsene ved bruk av Talk Tools. Eksempler på verktøy som brukes er såpebobler, fløyter, kopper, flasker, biteblokker og tyggetuber, og dette brukes på en systematisk måte, slik at barn med munnmotoriske utfordringer får de nødvendige sensoriske og motoriske ferdighetene for å mestre spising og tale.

På kurset ble det vist mange videoeksempler av konkrete teknikker som kan brukes for å styrke barnas sensoriske og munnmotoriske ferdigheter, og vi kursdeltakere fikk også prøve oss på teknikker.

Det var utrolig lærerikt, og jeg vil absolutt anbefale kurset til alle logopeder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pedagoger, og andre som jobber med barn som strever med munnmotorikk og uttale.

Ha en fin uke 🙂

Setninger · Spill

Setningsspill med brede pinner

Jeg syns det er så gøy med setningsspill, for man kan lage så mange ulike og morsomme setninger ut ifra hvilke bilder man trekker. Tidligere har jeg laget et setningsspill med «pinner», og nå har jeg laget en ny versjon med bredere «pinner», slik at bildene er enda tydeligere, samtidig som jeg har laget en del nye bilder 🙂

Spillet er laget slik at de gule pinnene med 1-tall på er subjektet, og vi trekker en gul pinne først. Så trekkes en rød pinne med 2-tall hvor det er bilde av et verb. Til slutt trekkes en blå pinne som er objektet. Hver spiller trekker tre pinner hver og «leser»/sier setningen han/hun får. Det er litt spennende å ikke vite hvilken setning man lager. Det kan bli en vanlig setning, eller det kan bli en tullesetning. Det kan åpne for morsomme samtaler om hva en setning er, og om den setningen vi får er noe som virkelig kan skje, eller om det bare er en tullesetning.

Her har jeg skrevet ut pinnene, laminert dem, og deretter klippet dem ut. Da blir de stive og står fint i en kopp.

Slik spiller man:

* Pinnene med bilder puttes i en kopp med bildesiden ned, slik at ingen kan se hvilke bilder man trekker.

* Hver spiller trekker etter tur, og hver spiller trekker tre pinner, først en gul pinne med 1-tall, så en rød med 2-tall og til slutt en blå pinne med 3-tall. Så leser/sier man setningen man fikk.

Det finnes veldig mange mulige setninger man kan få. Her er eksempler på setninger man kan komme til å trekke:

* Jenta dusjer kaka

* Bestefar maler på skoa

* Bestefar nyser på kaka

* Bestefar grer nesa

* Bestefar kjører på bananen

* Bestefar klipper bananen

* Nissen tisser på isen

* Sjørøveren spiser skattekartet

* Heksa spiser bordet

* Grisen sover på tannbørsten

* Bestemor sover på kaka

* Kyllingen skremmer monsteret

* Sjiraffen maler huset (kan en sjiraff male?) 😉

* Snømannen skremmer doen

* Haien sover i badekaret

* Hunden leker med buksa

* Trollet pusser doen

* Heksa skremmer bøtta

* Kongen spiser bussen

* Babyen tisser på bilen

* Bestemor sparker ballen

* Bestemor sparker kaka

* Jenta danser på toget

* Snømannen danser på lastebilen

* Katten sitter på buksa

* Katten spiser buksa

* Hunden ligger på isen

* Bien ler av blomstene

* Apen vinker til nesa

* Gutten går på badekaret

Kunne sittet og lekt meg med setninger hele dagen jeg 😉

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂