Ord og begreper

Begrepslæring – vi henger ordene på «knagger» – da er det lettere å huske dem.

Her kommer tips til hvordan man kan jobbe strukturert med begrepslæring i barnehagen. Gjennom mine år i barnehager har jeg møtt mange barn som strever med å etablere de grunnleggende byggesteinene i språket. Dette gjelder både barn med spesielle behov, men også en del minoritetsspråklige barn. Og alle barn kan ha nytte av at vi voksne har fokus på arbeid med ord og begreper.

 

Men først litt om det å lære ord og begreper:

Begrepslæring handler om å skape et innhold til ordene vi lærer oss. Det er relativt enkelt å lære å si et ord, men det er mer omfattende å fylle ordet med innhold. Det er først når ordet har fått et innhold vi kan kalle det et begrep.

barn snakke

Hvorfor er det så viktig å ha fokus på begrepslæring?

 • Hvis barn har et godt ordforråd og gode begreper er det lettere å tilegne seg ny læring.
 • Det er en sammenheng mellom antall lærte begreper i førskolealder og leseferdigheter i ungdomsskolen. For å bli en god leser er det ikke nok å bare knekke lesekoden. Du må også forstå det du leser.
 • Barn som har et stort vokabular lærer seg nye ord fortere enn dem som har et lite vokabular.
 • Ordforrådet hos treåringer med godt ordforråd kan være så mye som tre ganger større enn hos jevnaldrende med lite ordforråd.

jente leser.png

 

James Law lanserte språktremodellen. Språktreet brukes for å illustrere språkets oppbygging, og hvordan språkelementene henger sammen og påvirker hverandre.

 

tre

 

RØTTENE på treet representerer de grunnleggende forutsetningene for å lære seg språk. Det kan være syn, hørsel, oppmerksomhet, kognisjon, motorikk, sosial motivasjon, hukommelse m.m. Alle disse påvirker språkutviklingen i større eller mindre grad. Svikt på noen av områdene vil få konsekvenser for utviklingen av språket. For eksempel vil et barn som har nedsatt hørsel, eller et barn med nedsatte kognitive evner ha svakere forutsetninger for å tilegne seg språk, og det vil være behov for tilrettelegging . Derfor er det viktig å tidlig finne ut av barnets  forutsetninger.

røtter

 

STAMMEN i språktreet er begrepsapparatet og språkforståelsen. Her handler det om å bygge opp innholdsrike og gode begreper, ikke bare ordbenevnelser uten mening for barnet. Vi kan skille mellom ulike typer ordforråd:

 • Breddeordforråd: alle ord barnet lærer å si/benevne. Det er viktig å ha mange ord i vokabularet sitt.
 • Dybdeordforråd: dette kan vi si er alle assosiasjoner barnet har til ordene han/hun har lært. Det er viktig at barnet ikke bare lærer og kan benevne mange ord. Vel så viktig er det at de knytter mening til ordene de bruker, at de forstår ordene de bruker.

Det å kunne fortelle om noe kan ofte gi en pekepinn på hvor godt ordforråd, og hvor godt utviklede begreper barnet har. Det å beskrive en hendelse, eller en ting/gjenstand sier ofte noe om barnets evner her.

Her kommer eksempler på hvordan to barn forklarer ordet «hund», og hvor stor forskjell det er på om barnet har utviklet gode eller svake begreper:

hund

Barn 1: «Det er en sånn jeg så. Den hadde sånn munn og tenner»

Barn 2: «Det er dyr som har munn, skarpe tenner og lang tunge. Den har svart snute. Den kan slikke menneskene. Den har korte eller lange ører. Den er et kjæledyr. Vi har den i bånd når den går tur. Den har poter og skarpe klør. Den liker å leke og kose. Den har pels som vi kan stryke på. Den har matskål og vannskål. Den kan bjeffe. Den kan være stor eller liten. Den må til dyrlegen hvis den er syk».

 

GREINENE representerer barnets evne til å uttrykke seg verbalt og bruke begrepene i en meningsfull sammenheng. Det handler om å bygge opp setninger, lære grammatikk og tilegne seg blant annet gjenfortellingskompetanse. Ytterst på greinene kommer uttale, språklig bevissthet og evne til lesing og skriving.

greiner

 

Tre-metaforen viser hvordan språket utvikles ved at de enkelte språkdelene bygger på hverandre. Treet viser oss at det å jobbe med begreper, språktreets stamme, vil legge grunnlaget for de andre språkferdighetene. Det har liten effekt å jobbe med «greinene», for eksempel uttale og setningsstruktur, dersom «stammen» er tynn og barnet har et lite utviklet ordforråd og forståelse for ordenes betydning.

 

Isfjellmetaforen kan gi oss et bilde på hvordan vi tilegner oss begreper.

 

isfjell

 

Et isfjell har en synlig del over havflaten, og en usynlig del som ligger under havflaten. Den usynlige delen er som regel mye større enn den synlige. Dette gjelder også begreper.

Den hørbare delen av begrepet er det uttalte ordet.

Den ikke hørbare delen av begrepet er innholdssiden, eller begrepets betydning. Dette er alle erfaringer og assosiasjoner vi har til ordet, og dette bestemmer hvor bredt og solid begrepet er for oss.

 

Hvordan kan vi jobbe med begreper i barnehagen?

 1. «Grep om begreper»

Jeg tenkte å tipse om en metodikk som heter «Grep om begreper». Det er en metodikk der man går i dybden på ett begrep om gangen. Det er lagt opp slik at barn og voksne samtaler om begrepets innholdsside, formside og bruksside.

I en av barnehagene jeg jobber i bruker vi dette materiellet. Da tar vi for oss ett begrep om gangen, for eksempel bursdag. Det er ferdiglagede bilder til dette begrepet, og vi kan sette disse på en liten tavle som følger med. Vi kan også skrive på tavla, og jeg skriver da det barna sier om begrepet «bursdag», deres tanker, erfaringer og assosiasjoner rundt dette.

 

 

Video grep om begreper

I «Grep om begreper» er det fokus på tre språkkomponenter; innhold, form og bruk. For å kunne si at et begrep er etablert hos barnet, tenker vi at barnet må mestre alle disse tre komponenetene:

 • Barnet må forstå innholdet i begrepet.
 • Barnet må kunne bygge opp setninger med ordet og uttale det riktig.
 • Barnet må kunne bruke begrepet i en meningsfull sammenheng, og bruke det riktig i situasjonen.

 

2. Bruk av tankekart:

En måte å jobbe med begreper på er å benytte tankekart. Da kan man gå i dybden på ett og ett begrep om gangen. Tankekart kan være et nyttig hjelpemiddel når man jobber med begrepsforståelse og ordforråd. For barna blir det visuelt og oversiktlig. Tankekartet blir som et kart med stikkord, bilder og tegninger. Et tankekart kan brukes både i skolen og i barnehagen. Når man bruker det med barnehagebarn er det viktig at det blir så konkret som mulig, og at det brukes mye bilder som visuell støtte sammen med teksten. Det kan brukes både konkreter og bilder når man jobber med begrepene.

 

Her er eksempler på noen tankekart jeg har benyttet:

Begrep: VÅR

IMG_0549   IMG_0550

 

Begrep: PÅSKE

IMG_0553

 

Begrep: KYLLING

IMG_0552

 

Begrep: BUTIKK

IMG_0554

 

3. Bruk av appen «Kidspiration» på iPad:

Jeg vil tipse om en app som heter «kidspiration» som er veldig fin til å øve på ord og begrep. Den fenger barna, og de kan være aktive i å finne frem til ord som de selv kan plassere i rutene.

Slik brukes den:

Man søker på et ord man vil ha i sirkelen i midten, for eksempel «kjæledyr». Så lager man så mange sirkler man ønsker til å plassere ord i. Deretter søker man på ord som man vil plassere i sirklene, og drar så bildene inn i sirklene. Den er så enkel å bruke at barna selv kan dra ordene inn i sirklene. Forslag til bilder med for eksempel dyr kommer øverst, så det er lett for barna å finne fram til tilgjengelige ord.

IMG_0555

IMG_0556

 

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ord og begreper

Vi bruker spå til å øve på 17.mai-ord

 

Jeg liker å bruke spå i språk- og uttaletrening, fordi det er en morsom og motiverende aktivitet. Den er forholdsvis enkel å lage, og man kan lett variere innholdet i spåen, tilpasset til hvilke ord man ønsker å ha fokus på.

Nå er det tid for å ha fokus på ord knyttet til 17.mai, så her kommer tips til en 17.mai-spå. Man kan enten lime bilder utenpå og inni, eller man kan tegne.

Hvis noen trenger en oppfriskning i hvordan man lager en spå, så har jeg skrevet om dette HER.

 

IMG_0435

 

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂

 

17.mai · Ord og begreper

Vi bruker spill for å øve på 17.mai-ord

Nå nærmer det seg 17.mai, og da er det moro å spille 17.mai-spill. Da får vi øvet på ord knyttet til 17.mai på en morsom måte.

 

Her kommer tips til 17.mai-spill man kan lage:

 

Spill 1: «17.mai – spillet»:

IMG_0460

Her plasseres brikkene på start, og man kaster terning og flytter bortover brettet. Så sier man ordene mens man går bortover, eller bare ordet man lander på. Kommer du på rødt felt må du gå tilbake. Kommer du på grønt felt kan du hoppe frem. Den som først kommer akkurat i mål har vunnet.

 

Spill 2: «Mitt hemmelige 17.mai-ord»:

IMG_0461

Her øver vi på å fortelle om/beskrive ord med så mange detaljer man kan, slik at de andre forstår hvilket ord vi mener. En om gangen velger seg ut et ord uten å si eller vise det. Så skal de andre prøve å gjette ordet når du forteller. Dette gir god trening i å beskrive et ord med nok informasjon til at andre forstår.

Se om du forstår hvilket ord jeg beskriver 😉

«Det er en ting. Det har flere farger. Vi kan holde det i hånda. Det kan henge. Det kan vaie i vinden. Det er mykt, ikke hardt. Det kan være stort eller lite. Det kan henge i en flaggstang. Vi bruker det på 17.mai, og når det er bursdag. Det har rød, blå og hvit farge…»

 

Spill 3: Ordbingo med 17.mai-ord:

IMG_0456     IMG_0458

Her kaster man terning, og finner et ord i den kolonnen som passer med terningantallet du fikk. Si ordet du fikk, og sett kryss på det.

 

Da er det bare å si «Hipp hipp hurra» og lykke til med språktreningen 🙂

 

Spill

Vi bruker spill for å snakke om følelser.

IMG_0409           IMG_0410

Det hender jeg jobber med barn som trenger støtte til å sette ord på følelsene de opplever og har opplevd. Et redskap jeg bruker til å snakke med barna om følelser, er ulike spill med bilder av følelsesuttrykk. Bilder kan være en god støtte for mange barn.

Spill med bilder av følelser, eller bare bruk av bilder, kan være nyttig for å starte en samtale med barna om hva de føler, hvordan de føler seg i ulike situasjoner, og det kan gi oss en innsikt i hvorfor et barn oppfører seg på en bestemt måte.

Bilder kan hjelpe barnet å forstå ulike følelsesuttrykk, og å sette ord på følelser som oppstår i situasjoner, og man kan sammen samtale om hvordan det føles, og hva barnet kan gjøre når ulike følelser kommer.

 

Jeg har to spill som jeg bruker:

 1. Huset med følelser
 • Her kan man velge å bare snakke om bildene i huset, hvilke følelser viser personen på bildet?
 • Eller man kan spille det som et brettspill. Ofte er det mer morsomt og motiverende med et spill, og litt konkurranse 😉 Da er reglene som følger:

– Hver spiller har en brikke, og kaster etter tur. Den som kaster flytter det antallet terningen viser, og følger pilene for å se hvilken vei man skal flytte.

– Se på bildet i vinduet du kom på. Snakk om hvilken følelse personen på bildet viser.

– Fortell om når du har følt det samme som på bildet… Hva skjedde? Hva gjorde du? Hva kan du gjøre når du får en sånn følelse?

-Den som kommer først i mål har vunnet.

IMG_0408

 

Spill 2: Kjærlighet-spillet

På dettet spillet har hver spiller en brikke som de plasserer på den røde kjærligheten som er start. Man kaster terningen etter tur, og flytter det antallet terningen viser. Det fargefeltet man kommer på viser hvilken følelse vi skal snakke om. Hvis du kommer på en gul kjærlighet skal du finne den lille gule rundingen lenger ned på spillet, og se hvilken følelse som er ved siden av den. Så kan man snakke om det å være glad. Husker du en gang du var glad? Når blir du glad? Hva gjør du når du blir glad? Osv…

IMG_0410

 

Lykke til!

 

Munnmotoriske øvelser

Vi øver munnmotorikk med «Larvespillet»

IMG_0310   IMG_0346

Jeg er litt opptatt av munn- og tungeøvelser, fordi jeg ser at å øve på dette kan ha god effekt på uttaleferdigheter hos barn. Munnøvelser er nødvendig for en del barn som strever med uttale, og jeg bruker ofte munn- og tungeøvelser med barn som har utydelig uttale. For å kunne uttale lydene riktig må tunga være sterk og fleksibel. Barn som for eksempel bytter ut R-lyd med J-lyd har behov for å øve på at tunga blir sterk nok til å flytte seg opp mot fortennene, og ikke ned slik man gjør når J-lyd uttales.

Munn- og tungeøvelser kan være nyttig for mange barn, og siden man ikke på forhånd vet hvem som kommer til å streve med uttale, så kan både foreldre og barnehage starte med å gjøre munnøvelser tidlig, gjerne allerede i 2-årsalderen, forutsatt at barna synes det er gøy, og er motiverte for det.

Nå kan det være ulike årsaker til at barn strever med uttale av ord og lyder. Ofte kan årsaker ligge i fonologiske vansker, altså vansker med å skille eller bruke lydene riktig Da er det ikke nødvendigvis munnmotorikk-øvelser barnet har behov for, men heller det å jobbe med hvordan lyder kan endre mening, for eksempel ved å bruke minimale par. Jeg har tidligere skrevet om årsaker til uttalevansker HER, og bruk av minimale par HER.

 

Jeg jobber for tiden med noen barn der munnmotoriske utfordringer gjør at de strever med å uttale ord korrekt. Derfor har jeg laget noen spill jeg har kalt «Larvespillet», der vi øver munnmotorikk på en morsom måte. Her ser du eksempler på larvespill:

IMG_0305

IMG_0308

IMG_0307

IMG_0346

 

Slik spiller man «Larvespillet»:

 • Hver spiller velger en brikke som plasseres på start (hodet til larven).
 • Man kaster terning etter tur, og flytter det antallet terningen viser.
 • Det fargefeltet du kommer på viser hvilken munnøvelse vi skal gjøre. For eksempel hvis du kommer på et rødt felt på larven, så skal man finne den lille røde sirkelen lenger ned på spillet og se hvilken øvelse som står der.
 • Når flere er med å spille har vi gjort det sånn at alle er med å gjøre øvelsene samtidig, så blir det ikke så mye fokus på at den enkelte skal prestere og kanskje ikke klare det like godt som alle andre.
 • Spillet kan spilles alene med enkeltbarn, men er også veldig fint å bruke i grupper med flere barn.

 

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂

 

Finmotorikk · Tall- og mengdetrening

Legospill

IMG_0291   IMG_0288

 

Med legospillet øver vi på pluss og minus, tall og mengder, høyde og antall, og det er også god finmotorisk trening.

 

 

Slik spiller man:

 • Hver spiller finner en legofigur hver som plasseres på start.
 • Så kaster man terning annenhver gang, og flytter det antallet terningen viser. Hvis man kommer på et felt med pluss-tegn skal man sette på legoklosser, mens hvis man kommer på et felt med minus-tegn må man ta av legoklosser. Hvis du for eksempel kommer på et felt med +3 så kan du sette tre legoklosser på tårnet ditt. Kommer du for eksempel på -1 må du ta av en legokloss.
 • Det er om å gjøre å komme først til mål. Og når man kommer i mål teller man klossene på tårnet sitt og ser hvem som har flest, og dermed høyest tårn.

 

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂

Bokstaver · Språklig bevissthet · Tall- og mengdetrening

Kaninspillet – vi øver på bokstavlyder, former, tall/mengder og rimord.

Kaninspillet ble til fordi jeg jobber med noen barn som har behov for å øve litt ekstra på bokstaver og bokstavlyder. Men så har jeg laget spillet slik at vi også øver på førstelyden i ord, former, tall/mengder og rimord.

I spillet skal barna finne gulrøtter som passer til kaniner. Da kan vi øve på å matche:

 1. Store og store bokstaver                                             IMG_0266

 

2. Store og små bokstaver                                         img_0267-e1522232766516.jpg

 

3. Små og små bokstaver:                                                   IMG_0268

 

4. Lytte ut første lyd i ord. Finne bokstaven som passer til første lyd i ordet:                            IMG_0189

 

5. Tall og mengder:                                                      IMG_0198

 

6. Rimord, finne ord som rimer:                           IMG_0215

 

7. Finne like former:                                                          IMG_0230

 

Man kan spille på ulike måter:

 • Spill der vi legger ut bilder av kaniner og bilder av gulrøtter, med bildesiden ned, og så skal barna finne gulrota som passer til rett kanin.               IMG_0196                                                                                        Tall og mengder                                                                  IMG_0218                                                                                   Rimord

 

 • Du kan legge ut kaninene, for eksempel med store bokstaver, og så skal barna trekke gulrøtter og finne de små bokstavene som matcher med de store. IMG_0267

 

 • Du kan legge ut alle bildene med bildesiden opp, og så skal man finne kaninene og gulrøttene som passer sammen.                       IMG_0260

 

 • Matche tall og mengder: IMG_0198

 

 • Matche former:IMG_0230IMG_0231
 • Matche bokstaver med førstelyd i ord (lytte ut førstelyd i ord):IMG_0189 IMG_0228IMG_0227 IMG_0188IMG_0229

 

 • Finne ord som rimer: IMG_0269IMG_0210IMG_0211 IMG_0218

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂