Ord og begreper · Språklig bevissthet

«Mitt skip er lastet med…»

 

«Mitt skip er lastet med» er en super lek for barn som har begynt å leke med språket, og som begynner å forstå at flere ord kan begynne med samme bokstav. Det er en fin lek for å øve på å finne førstelyden i ord.

I leken velger man en bokstav i alfabetet, for eksempel «Mitt skip er lastet med A, og så skal man finne ord som begynner på bokstaven .

 

Leken kan lekes hvor som helst, på tur, i bilen osv. Det stiller noe krav til at barna har et godt ordforråd for å klare å finne frem til ordene. For yngre barn kan det være nyttig med bildestøtte for å klare å finne frem til ord som begynner på bokstaven. Jeg har derfor laget en spillversjon med båter/skip og bilder av ordene som kan settes på skipene. Ved at ordene vises visuelt blir det lettere for barna å finne frem til ord som begynner på bokstavlyden. De kan også få støtte av ordet under bildene.

 

Slik spiller man:

 • Hver spiller har en båt med en bokstavlyd på. Man kan også velge å være to spillere sammen om en båt.
 • Bildene legges med bildesiden opp, slik at dere kan se bildene.
 • Etter tur skal man finne et ord/bilde som begynner på bokstavlyden man har på båten sin. Hvis du har en båt med A-lyd på, så sier du «Mitt skip er lastet med A», og så finner man et bilde av ord som begynner på A, for eksempel «Mitt skip er lastet med ape», eller «Mitt skip er lastet med appelsin».
 • Så setter man bildet på en sirkel på seilet til båten.

 

 

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂

Ord og begreper · Spill

Fiskespill

 

Fiskespill har jeg brukt i flere år. Jeg bruker det i språk- og uttaletreningen i barnehagen, og det er en morsom måte å trene på ord innen ulike kategorier, eller uttale av ord.

Jeg pleier å feste bilder av ord vi skal øve på i magen på fiskene. Så fisker barna, og sier navn på bildet/ordet som er på fisken man får. Bildene fester jeg på fiskene med tack-IT. Det er veldig kjekt å kunne bytte ut bildene på fiskene, for da kan man hele tiden bytte ut med de bildene/ordene man ønsker å øve på.

 

 

Fiskespill er fint å bruke i språkgrupper, som aktivitet ute eller inne, og i samlingsstund. Det kan for eksempel være artig å fiske opp hvilken sang man skal synge.

 

 

Man kan bruke fiskespillet til å jobbe med ord knyttet til ulike tema, eller til uttaletreningen. Her kommer noen eksempler:

 

 

SOMMERORD

 

TEMA: DYR

 

 

TEMA: SANGER

 

 

TEMA: UTTALE AV R-LYD

 

Fiskestang lager man enkelt med en pinne, hyssing/tråd, og en liten magnet i enden av tråden. Små magneter fås kjøpt billig på JULA, Clas Ohlson, Biltema eller Panduro hobby. Jeg har funnet pinner ute i skogen som jeg har brukt til fiskestang. Noen av pinnene har fått litt maling, da blir det ekstra gøy med litt farge på fiskestanga.

IMG_0677

Jeg fester binders på fiskene, da fester de seg fint på magneten på fiskestanga.

 

 

Man kan legge fiskene i en boks, og fiske dem opp. Eller legge dem på bordet, eller ute på gresset, med bildesiden ned, og fiske dem opp.

 

 

 

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂

Ord og begreper · Spill · Uttale

Pang! -spillet versjon 2.0

 

Jeg har tidligere skrevet om et spill jeg kaller Pang! -spillet, et morsomt spill jeg bruker i språk- og uttaletrening med barn.

 

 

Slik spiller vi Pang!-spillet:

 • Først fester man små bilder på tuppen av ispinner med for eksempel tack-It.
 • Så putter man pinnene med bildesiden ned i en kopp, boks eller lignende. Nå kan ingen se hvilke bilder som er på pinnene.
 • Man fester et par «PANG» bilder på noen pinner.
 • Så trekker man pinne annenhver gang. Den som trekker en pinne skal si ordet som er på pinnen.
 • Flere barn kan være med å spille, og det er gøy å samle flere og flere og flere pinner…helt til det sier «PANG!» Oppi koppen/boksen er det gjemt noen pinner med «PANG!» Og hvis du får «PANG»-bildet… ja, da mister du alle pinnene/bildene du har samlet.                                                                                                               IMG_0499

 

Det blir skikkelig nervepirrende å trekke en pinne, du vet aldri når «PANG» kommer 😉

 

Dette trenger du til Pang! -spillet:

 • Ispinner (på apoteket får man kjøpt 100 ispinner/tungespatel for 45 kr).
 • Små bilder til å feste på tuppen av ispinnene.
 • En kopp eller boks som ispinnene settes oppi med bildesiden ned.

IMG_0480

Hvis noen ønsker å kjøpe små bilder som passer til å feste på pinnene, så ligger de til salgs under «Materiell til salgs»

 

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂

Ord og begreper

Butikkspill

Å bruke butikkspill med handlevogner og handlelister er en morsom og motiverende språkaktivitet. De barna jeg har brukt det med synes det er veldig gøy, og de er superkonsentrerte 😉

 

Slik spiller man:

 • Hver spiller får en handlevogn og en handleliste.
 • Bilder av ting som er på handlelistene legges på bordet med bildesiden ned.
 • Hver spiller trekker et kort annenhver gang.
 • Ordet man trekker skal man finne igjen på handlelisten. Det er ikke alltid man har ordet på egen handleliste, og da gir man det til den som har ordet på sin handleliste.
 • Så trekker man bilder helt til alle har fått full handleliste.

 

IMG_0533

 

Jeg liker å ha bilder av ulike kategorier, for da kan vi jobbe med ord knyttet til kategorier og overbegrep.

FRUKT OG GRØNNSAKER

img_0536.jpg

KLÆR

img_0537.jpg

 

LEKER

img_0540.jpg

 

MØBLER

IMG_0539

 

MAT OG DRIKKE

IMG_0538

 

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂

 

Ord og begreper

Begrepslæring – vi henger ordene på «knagger» – da er det lettere å huske dem.

Her kommer tips til hvordan man kan jobbe strukturert med begrepslæring i barnehagen. Gjennom mine år i barnehager har jeg møtt mange barn som strever med å etablere de grunnleggende byggesteinene i språket. Dette gjelder både barn med spesielle behov, men også en del minoritetsspråklige barn. Og alle barn kan ha nytte av at vi voksne har fokus på arbeid med ord og begreper.

 

Men først litt om det å lære ord og begreper:

Begrepslæring handler om å skape et innhold til ordene vi lærer oss. Det er relativt enkelt å lære å si et ord, men det er mer omfattende å fylle ordet med innhold. Det er først når ordet har fått et innhold vi kan kalle det et begrep.

barn snakke

Hvorfor er det så viktig å ha fokus på begrepslæring?

 • Hvis barn har et godt ordforråd og gode begreper er det lettere å tilegne seg ny læring.
 • Det er en sammenheng mellom antall lærte begreper i førskolealder og leseferdigheter i ungdomsskolen. For å bli en god leser er det ikke nok å bare knekke lesekoden. Du må også forstå det du leser.
 • Barn som har et stort vokabular lærer seg nye ord fortere enn dem som har et lite vokabular.
 • Ordforrådet hos treåringer med godt ordforråd kan være så mye som tre ganger større enn hos jevnaldrende med lite ordforråd.

jente leser.png

 

James Law lanserte språktremodellen. Språktreet brukes for å illustrere språkets oppbygging, og hvordan språkelementene henger sammen og påvirker hverandre.

 

tre

 

RØTTENE på treet representerer de grunnleggende forutsetningene for å lære seg språk. Det kan være syn, hørsel, oppmerksomhet, kognisjon, motorikk, sosial motivasjon, hukommelse m.m. Alle disse påvirker språkutviklingen i større eller mindre grad. Svikt på noen av områdene vil få konsekvenser for utviklingen av språket. For eksempel vil et barn som har nedsatt hørsel, eller et barn med nedsatte kognitive evner ha svakere forutsetninger for å tilegne seg språk, og det vil være behov for tilrettelegging . Derfor er det viktig å tidlig finne ut av barnets  forutsetninger.

røtter

 

STAMMEN i språktreet er begrepsapparatet og språkforståelsen. Her handler det om å bygge opp innholdsrike og gode begreper, ikke bare ordbenevnelser uten mening for barnet. Vi kan skille mellom ulike typer ordforråd:

 • Breddeordforråd: alle ord barnet lærer å si/benevne. Det er viktig å ha mange ord i vokabularet sitt.
 • Dybdeordforråd: dette kan vi si er alle assosiasjoner barnet har til ordene han/hun har lært. Det er viktig at barnet ikke bare lærer og kan benevne mange ord. Vel så viktig er det at de knytter mening til ordene de bruker, at de forstår ordene de bruker.

Det å kunne fortelle om noe kan ofte gi en pekepinn på hvor godt ordforråd, og hvor godt utviklede begreper barnet har. Det å beskrive en hendelse, eller en ting/gjenstand sier ofte noe om barnets evner her.

Her kommer eksempler på hvordan to barn forklarer ordet «hund», og hvor stor forskjell det er på om barnet har utviklet gode eller svake begreper:

hund

Barn 1: «Det er en sånn jeg så. Den hadde sånn munn og tenner»

Barn 2: «Det er dyr som har munn, skarpe tenner og lang tunge. Den har svart snute. Den kan slikke menneskene. Den har korte eller lange ører. Den er et kjæledyr. Vi har den i bånd når den går tur. Den har poter og skarpe klør. Den liker å leke og kose. Den har pels som vi kan stryke på. Den har matskål og vannskål. Den kan bjeffe. Den kan være stor eller liten. Den må til dyrlegen hvis den er syk».

 

GREINENE representerer barnets evne til å uttrykke seg verbalt og bruke begrepene i en meningsfull sammenheng. Det handler om å bygge opp setninger, lære grammatikk og tilegne seg blant annet gjenfortellingskompetanse. Ytterst på greinene kommer uttale, språklig bevissthet og evne til lesing og skriving.

greiner

 

Tre-metaforen viser hvordan språket utvikles ved at de enkelte språkdelene bygger på hverandre. Treet viser oss at det å jobbe med begreper, språktreets stamme, vil legge grunnlaget for de andre språkferdighetene. Det har liten effekt å jobbe med «greinene», for eksempel uttale og setningsstruktur, dersom «stammen» er tynn og barnet har et lite utviklet ordforråd og forståelse for ordenes betydning.

 

Isfjellmetaforen kan gi oss et bilde på hvordan vi tilegner oss begreper.

 

isfjell

 

Et isfjell har en synlig del over havflaten, og en usynlig del som ligger under havflaten. Den usynlige delen er som regel mye større enn den synlige. Dette gjelder også begreper.

Den hørbare delen av begrepet er det uttalte ordet.

Den ikke hørbare delen av begrepet er innholdssiden, eller begrepets betydning. Dette er alle erfaringer og assosiasjoner vi har til ordet, og dette bestemmer hvor bredt og solid begrepet er for oss.

 

Hvordan kan vi jobbe med begreper i barnehagen?

 1. «Grep om begreper»

Jeg tenkte å tipse om en metodikk som heter «Grep om begreper». Det er en metodikk der man går i dybden på ett begrep om gangen. Det er lagt opp slik at barn og voksne samtaler om begrepets innholdsside, formside og bruksside.

I en av barnehagene jeg jobber i bruker vi dette materiellet. Da tar vi for oss ett begrep om gangen, for eksempel bursdag. Det er ferdiglagede bilder til dette begrepet, og vi kan sette disse på en liten tavle som følger med. Vi kan også skrive på tavla, og jeg skriver da det barna sier om begrepet «bursdag», deres tanker, erfaringer og assosiasjoner rundt dette.

 

 

Video grep om begreper

I «Grep om begreper» er det fokus på tre språkkomponenter; innhold, form og bruk. For å kunne si at et begrep er etablert hos barnet, tenker vi at barnet må mestre alle disse tre komponenetene:

 • Barnet må forstå innholdet i begrepet.
 • Barnet må kunne bygge opp setninger med ordet og uttale det riktig.
 • Barnet må kunne bruke begrepet i en meningsfull sammenheng, og bruke det riktig i situasjonen.

 

2. Bruk av tankekart:

En måte å jobbe med begreper på er å benytte tankekart. Da kan man gå i dybden på ett og ett begrep om gangen. Tankekart kan være et nyttig hjelpemiddel når man jobber med begrepsforståelse og ordforråd. For barna blir det visuelt og oversiktlig. Tankekartet blir som et kart med stikkord, bilder og tegninger. Et tankekart kan brukes både i skolen og i barnehagen. Når man bruker det med barnehagebarn er det viktig at det blir så konkret som mulig, og at det brukes mye bilder som visuell støtte sammen med teksten. Det kan brukes både konkreter og bilder når man jobber med begrepene.

 

Her er eksempler på noen tankekart jeg har benyttet:

Begrep: VÅR

IMG_0549   IMG_0550

 

Begrep: PÅSKE

IMG_0553

 

Begrep: KYLLING

IMG_0552

 

Begrep: BUTIKK

IMG_0554

 

3. Bruk av appen «Kidspiration» på iPad:

Jeg vil tipse om en app som heter «kidspiration» som er veldig fin til å øve på ord og begrep. Den fenger barna, og de kan være aktive i å finne frem til ord som de selv kan plassere i rutene.

Slik brukes den:

Man søker på et ord man vil ha i sirkelen i midten, for eksempel «kjæledyr». Så lager man så mange sirkler man ønsker til å plassere ord i. Deretter søker man på ord som man vil plassere i sirklene, og drar så bildene inn i sirklene. Den er så enkel å bruke at barna selv kan dra ordene inn i sirklene. Forslag til bilder med for eksempel dyr kommer øverst, så det er lett for barna å finne fram til tilgjengelige ord.

IMG_0555

IMG_0556

 

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ord og begreper

Vi bruker spå til å øve på 17.mai-ord

 

Jeg liker å bruke spå i språk- og uttaletrening, fordi det er en morsom og motiverende aktivitet. Den er forholdsvis enkel å lage, og man kan lett variere innholdet i spåen, tilpasset til hvilke ord man ønsker å ha fokus på.

Nå er det tid for å ha fokus på ord knyttet til 17.mai, så her kommer tips til en 17.mai-spå. Man kan enten lime bilder utenpå og inni, eller man kan tegne.

Hvis noen trenger en oppfriskning i hvordan man lager en spå, så har jeg skrevet om dette HER.

 

IMG_0435

 

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂

 

17.mai · Ord og begreper

Vi bruker spill for å øve på 17.mai-ord

Nå nærmer det seg 17.mai, og da er det moro å spille 17.mai-spill. Da får vi øvet på ord knyttet til 17.mai på en morsom måte.

 

Her kommer tips til 17.mai-spill man kan lage:

 

Spill 1: «17.mai – spillet»:

IMG_0460

Her plasseres brikkene på start, og man kaster terning og flytter bortover brettet. Så sier man ordene mens man går bortover, eller bare ordet man lander på. Kommer du på rødt felt må du gå tilbake. Kommer du på grønt felt kan du hoppe frem. Den som først kommer akkurat i mål har vunnet.

 

Spill 2: «Mitt hemmelige 17.mai-ord»:

IMG_0461

Her øver vi på å fortelle om/beskrive ord med så mange detaljer man kan, slik at de andre forstår hvilket ord vi mener. En om gangen velger seg ut et ord uten å si eller vise det. Så skal de andre prøve å gjette ordet når du forteller. Dette gir god trening i å beskrive et ord med nok informasjon til at andre forstår.

Se om du forstår hvilket ord jeg beskriver 😉

«Det er en ting. Det har flere farger. Vi kan holde det i hånda. Det kan henge. Det kan vaie i vinden. Det er mykt, ikke hardt. Det kan være stort eller lite. Det kan henge i en flaggstang. Vi bruker det på 17.mai, og når det er bursdag. Det har rød, blå og hvit farge…»

 

Spill 3: Ordbingo med 17.mai-ord:

IMG_0456     IMG_0458

Her kaster man terning, og finner et ord i den kolonnen som passer med terningantallet du fikk. Si ordet du fikk, og sett kryss på det.

 

Da er det bare å si «Hipp hipp hurra» og lykke til med språktreningen 🙂